Poniżej podaję linka do wniosku o zmianę karty podatkowej dla małżeństw:

http://www.polonia-serwis.de/Wniosek-o-zmiane-klasy-podatkowej.pdf

Poniżej jego tłumaczenie

Steuernummer  Numer podakowy

Identifikationsnummer Numer identyfikacyjnz finansow

An das Finanzamt Do jakiego Urzędu wysyłamy

Bei Wohnsitzwechsel: bisheriges Finanzamt  W przypadku zmiany zamieszkania, jaki ył to Urząd

Angaben zur Person  Dane personalne

Ehemann/Lebenspartner(in)  Małżonek Toważysz życiowy

Name Nazwisko  Geburtsdatum Data urodzin   Vorname Imię   Straße, Hausnummer  Ulica inumer domu  Postleitzahl, Wohnort  Kod pocztowy i miejscowość   Verheiratet/Lebensp. begründet seit  Od kiedy żonaty, zamężna, żyjący w związku partnerskim

Verwitwet seit  Owdowiały od kiedy   Geschieden/Lebensp. aufgehoben seit   Rozwiedziony od kiedy, od kiedy zakończono partnerskie życie

Dauernd getrennt lebend seit  Osobno żyjący od kiedy

Ehefrau/Lebenspartner(in) Małżonka Partnerka życiowa

14 Telefon: Vorwahl Numer telefonu z kierunkowym

Steuerklassenwechsel Zmian podatkowa

15 Bisherige Steuerklassenkombination Dotychczasowa kombinacja podatkowa

16 Wir beantragen die Steuerklassenkombination Wnioskujem o tak kombinacje podatkową

17 Für ein Kalenderjahr kann grundsätzlich nur ein Antrag auf Steuerklassenwechsel gestellt werden. Es kommt jedoch ein weiterer Steuerklassenwechsel für dieses Kalenderjahr in Betracht, weil  Normalnie można tylko jeden raz w ciągu roku zmienić kombinację podatkową. Ale, jeżeli jest jakaś przyczyna do ponownej zmiany, to jaka

18 ein Ehegatte/Lebenspartner keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn mehr bezieht   Małżonek lub partner nie pobiera wypłaty, w której opłaca podatek

19 ein Dienstverhältnis wieder aufgenommen wird (z.B. nach einer Arbeitslosigkeit oder einer Elternzeit)  Ponownie podjął pracę np. po bezrobociu lub świadczeniach macieżyńskich

20 wir uns auf Dauer getrennt haben  Rozstaliśmy się na zawsze

21 der vorherige Steuerklassenwechsel auf Grund der Eheschließung/Begründung einer Lebenspartnerschaft beantragt wurde  Zmiana podatkowa zostaje dokonana, ponieważ nastąpił ślub lub rozpoczęcie życia partnerskiego

23 Bei Eheschließung wird die Steuerklassenkombination vier/vier automatisiert gebildet  W przypadku zawarcia związku małżeńskiego następuje automatycznie podzuiał 4-4

 

Angaben zum Faktorverfahren für 201  Dane do rozliczenia Faktorowego

25 Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis Możliwy zarobek z pierwszej pracy

26 darin enthaltene Versorgungsbezüge  Odciągnięte opłaty socjalne

27 Ich bin in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert oder in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung versichert  Jestem zameldowany w Państwowym ubezpieczeniu rentowym lub pracowniczym

28 Ich bin in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung versichert. Jestem zameldowany w Państwowym ubezpieczeniu na zdrowotnym i pielęgnacyjnym

29 Ich habe steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur privaten Krankenversicherung und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung erhalten  Dostaje nieoodatkowane dodatki od firmy do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego

30 Beiträge zur privaten Krankenversicherung (Basisabsicherung) und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung  Wkład do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego

31 Ich leiste für die Pflegeversicherung einen Beitragszuschlag für Kinderlose (§ 55 Abs. 3 SGB XI) Płacę wkład jako bezdzietny na ubezpieczenie pielęgnacyjne

 

32 Bei der Ausfertigung des Antrags hat mitgewirkt:  Przy wypełnianiu tego wniosku pomogło mi