*
* *

słowa N I E W Y S T A R C Z Ą

zwłaszcza K Ł A M L I W E S Ł O W A * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NIESPEŁNIENIA

pełni gorących marzeń
obrzuceni bryłami
zimnego interesu

uciekamy
w cień w ciszę
zbolali …

DZISIAJ W POLSCE

r o s n ą n a m ordery
b o h a t e r y

maleje miłość …

z cyklu „Wycieczki pamięci”

MOJE LATO W SPEŁNIONYM ŚNIE

Słońce otwiera mi drzwi
pełne światła
ciepło mojej duszy

nie czuję ciężaru ciała
zalewa mnie szczęśliwy
b l a s k Twojej dobroci …

ŚWIATŁEM JESTEŚ

i Pięknem

i Dobrem mego życia …

CZAT

festiwal słów

– r a n i ą c y c h p o c i s k ó w …

z cyklu „Wycieczki pamięci”

*
* *

zamykam dziś dzień
księgę nadziei
i rozczarowań
księgę miłości
i złud …

Ostrołęka, 14 czerwca 2005 roku

POŚRÓD FAŁSZU

Szukałem czułości (ufając)
… a znalazłem kłamstwo

szukałem ciepła
akceptacji

… a okradziono mnie
z serca …

MIŁOŚĆ NIE JEST

u c i e k a n i e m

od s i e b i e …

z cyklu „Wycieczki pamięci”

*
* *

kto zna podstawowy
o d r u c h m i ł o ś c i
i p r a w d z i w e g o ż y c i a

b r z y d z i s i ę
SPRZEDAWANIEM SIEBIE
i m a c z a n i e m w tym rąk . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOŻE TRÓJJEDYNY [2]

życie człowieka
jest s m u t n e

bez Ciebie …

*
* *

kojące fale
Twego słowa Panie
– światła Twego

jak fontanny rozkoszy …

z cyklu „Wycieczki pamięci”

Z TOBĄ JEZU

słońce rozjaśnia się
gdy jesteś
zieleń taka zielona
jest przy Tobie
i wody życia nie są straszne
i spadające łzy przy grobie …

CZY TYLE SAMO

… kwiatów więdnie po ślubie

i po pogrzebie …

*
* *

chciwość

kłamstwo

i uprzedmiatawianie człowieka

dla zysku

– ohyda przeciwna każdej miłości …

z cyklu „Wycieczki pamięci”

 
NUMERY SPECJALNE [2]

dla niektórych SMS- y

to są niezłe interesy

*
* *

serca pogubionych w o g ł o s z e n i a c h p ł c i

– jak rozbite okna ich domów …

*
* *

Czas strasznie szybko
p ę d z i !

C z y z d ą ż y m y
przed zachodem?

INTYMNIE

Wśród licznych spotkań

nigdy nie zaznasz miłości …
z cyklu „Wycieczki pamięci”

*
* *

z a f a ł
s z o w a n i

bez miłości
GAŚNIEMY

z cyklu „Dotyk Twojej miłości”

KRÓTKIE MIŁOŚCI
MIJAJĄCE SZYBKO

1

słowa są nieraz
jak piękne ognie
w sylwestrową noc

2

tylko później …
nieraz gasną
jak zmierzch …

2005.07.19, w Domu Wypoczynkowym ZNP
„NAUCZYCIEL”
w Ustroniu – Jaszowcu

Z cyklu „Dotyk Twojej miłości”

*
* *

Noc ukołysana
jest Tobą

Twoją miłością – –
– – – – – – – – – – – – –

w pokoju 303, w Domu Wypoczynkowym ZNP
„NAUCZYCIEL”
w Ustroniu – Jaszowcu
2005.07.26

BOŻE TRÓJJEDYNY

Nową nową falą miłości
zalewasz moje serce

wiem że żadne wzburzenie
wód

nie zagraża
gdy jesteś ze mną …

w pokoju 303,
godz. 23:08, 2005.07.19,
Ustroń – Jaszowiec,
w Domu Wypoczynkowym ZNP
„NAUCZYCIEL”

z cyklu „Dotyk Twojej miłości”

*
* *

wszystkie barwy piękna
są w Tobie

wszystkie kolory miłości
wszystkie spełnienia i sny – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

w pokoju nr 303
w Domu Wypoczynkowym
„NAUCZYCIEL”
w Ustroniu – Jaszowcu,
2005.07.25, godz. 00:03

*
* *

każdy mijający rok
rozbiera choinkę
moich snów – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –

w pokoju nr 303, I piętro
Dom Wypoczynkowy
Związku Nauczycielstwa Polskiego
„NAUCZYCIEL”,
2005.07.27, godz. 00:35,
Ustroń – Jsszowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.