Wiele razy widzę w internecie wpisy, że pomogę przy wypełnianiu Kindergeld. Wnioski na Kindergeld są w języku polskim. Poniżej podaję linki do takowych wniosków:

 

Wniosek o Kindergeld

Wniosek o Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce

Załącznik dziecko

Załącznik dziecko mieszkające w Polsce

Zaświadczenie ze szkoły (po niemiecku)

Formularz do powiadamiania o zmianach (po niemiecku)

Wniosek o zapłatę wstecznego Kindergeld

Dokumenty potrzebne do ubiegania  się o zasiłek rodzinny Kindergeld

• unijny akt małżeństwa i unijny akt urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa.

• w przypadku rodziców po rozwodzie lub żyjących w separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.

• przetłumaczone zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny.

• Anmeldung z Ratusza lub ostani adres zamieszkania w Niemczech.

• kopie dowodów osobistych opiekunów dziecka.

• decyzja o nieprzyznaniu lub przyznaniu zasiłku  z ROPS-u lub MOPS-u (500+).

• Lohnsteuerbescheinigung (z ostatnich przynajmniej trzech miesięcy).

• Zaświadczenie o nauce, po przekroczeniu przez dziecko 18 roku życia

• Einkommensteuerbescheid (decyzja o zeznaniu podakowym podatku dochodowego z ostatniego roku)

• Gewerberegister lub Gewerbeschein w przypadku prowadzenia na terenie Niemiec własnej działalności.