Uwaga!

Obecnie w Niemczech nie ma możliwości pobierania Betreuungsgeld.

Betreuungsgeld
Dostałem wiele zapytań odnośnie Betreuungsgeld, dlatego postanowiłem się nim zająć i co nieco o nim napisać.
Betreuungsgeld po burzliwych debatach wszedł w życie 01.08.2013 roku. Prawodawca daje w nim wybór rodzicom, czy chą sami wychowywać i opiekować się swoim dzieckiem, czy też oddać go pod opiekę przedszkola lub opiekunki. Rodzice, którzy zdecydują się pobierać Betreuungsgeld zrzekają się automatycznie prawa do miejsca w przedszkolu.
Betreuungsgeld mogą pobierać rodzice, którzy mieszkają na ternie Niemiec i ich dzieci urodziły sie po 31.07.2012 roku. Betreuungsgeld mogą również dostać rodzice adopcyjni a także rodzina do trzeciego pokolenia.
Betreuungsgeld mogą dostać dzieci od 15 do 36 miesiąca życia, maxymalnie 22 miesiace.
Wysokość Betreuungsgeld wynosi od 1.08.2014 150EUR.
Można dostać jeszcze dodatkowe 15 EUR na miesiąc, ale jako wplate na przyszła naukę dziecka. Trzeba wykazać się odpowiednim planem z banku.
Wniosek na Betreuungsgeld należy składać w miarę wcześnie. Może zostać ono wypłacone tylko da trzech miesięcy wstecz.
Do wniosku będzie potrzebny Akt urodzenia dziecka, albo numer Elterngeld.
Wniosek jest naprawdę bardzo prosty do wypełnienia i praktycznie są tam tylko do dodania wasze dane.
Poniżej adresy, gdzie mozna otrzymać Betreuungsgeld Antrag (Wniosek)
Baden-Württemberg
W tym Landzie dostaje się wniosek automatycznie po otrzymaniu Elterngeld
Bayern
http://www.zbfs.bayern.de/…/betre…/antrag/formular/index.php
Berlin
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_berlin.pdf
Brandenburg
Niestety nie posiada online Antrag
Bremen
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_bremen.pdf
Hamburg
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_hamburg.p…
Hessen
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_hessen.pdf
Mecklenburg-Vorpommern
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_mecklenbu…
Niedersachsen
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_niedersac…
Nordrhein-Westfalen
http://www.kindergeld.org/dow…/betreuungsgeld_antrag_nrw.pdf
Rheinland-Pfalz
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_rheinland…
Saarland
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_saarland.…
Sachsen
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_sachsen.p…
Sachsen/ Anhalt
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_sachsen-a…
Schleswig-Holstein
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_schleswig…
Thüringen
http://www.kindergeld.org/…/betreuungsgeld_antrag_thueringe…

 

Poniżej  podaje moje osobiste tłumaczenie Betreuungsgeld. Na początek jak zwykle link do podstawowych tłumaczeń

http://www.polonia-serwis.de/betreuungsgeld.pdf

Antrag auf Betreuungsgeld – Wniosek na Betreuungsgeld

Bitte beachten Sie, dass Betreuungsgeld nur für Kinder gezahlt wird, die ab dem 1. August 2012 geboren sind – Betreuungsgeld wypłacany jest dzieciom urodzonym po 1 Sierpnia 2012 roku

1

Kind, für das Betreuungsgeld beantragt wird – Dziecko, dla którego wniosek ma być wypełniony

Mehrlingsgeburt – ciąża mnoga

Ich beantrage Betreuungsgeld für jeden Mehrling – składam wniosek dla każdego  dziecka z ciąży mnogiej (w tym przypadku dla każdego dziecka osobny wniosek trzeba wypełnić)

Elterngeld wurde gewährt – pzyznano zasiłek Elterngeld

2

Antragstellerin bzw. Antragsteller -Wnioskodawca

Familienstand – stan cywilny

ledig – kawaler, panna  verheiratet -mężatka, żonaty   verwitwet – wdowa, wdowiec  geschieden – rozwiedziona, rozwiedziony

getrennt lebend – żyjący osobno  eingetragene Lebenspartnerschaft  – zameldowane partnerstwo

nichteheliche Lebensgemeinschaft – niezamężne partnerstwo

3

Kindschaftsverhältnis – pokrewieństwo

leibliches Kind -dziecko urodzone własne  Adoptivkind – adoptowane  Kind des Ehe-/Lebenspartners – dziecko od współmałżonka lub partnera  nicht sorgeberechtigter Elternteil – rodzica z odebranymi prawami rodzicielskimi

4

Festlegung des Bezugszeitraums – ustalenie okresu pobierania zasiłku

Betreuungsgeld in der Rahmenzeit vom 15. bis 36. Lebensmonat des Kindes: – zasiłek wypłacany za okres od 15 do 36 miesiąca życia dziecka

Ich beantrage Betreuungsgeld für den Bezugszeitraum vom 15. bis 36. Lebensmonat (alle 22 Lebensmonate) – wnioskuję o zasiłek od 15 do 36 miesiąca zycia dziecka

Ich beantrage Betreuungsgeld für einen kürzeren Bezugszeitraum, und zwar vom ______ bis ______ Lebensmonat – wnioskuję o zasiłek w krótszym terminie w miesiącach od   do   życia dziecka

Betreuungsgeld unter besonderen Voraussetzungen (z.B. Eltern oder Elternteil mit Arbeitslosengeld II oder Renten vor Geburt des Kindes, siehe Infoblatt, Nr. 4): – zasiłek wydawany na specjalnych zasadach np. dla pobierających pięniądze z Job Center (Arbeitslosengeld II, rente przed urodzinami dziecka)

Ich beantrage Betreuungsgeld für einen abweichenden Bezugszeitraum, und zwar vom ______ bis ______ Lebensmonat – wnioskuję o zasiłek w innym terminie, w miesiącach od   do

5

Betreuung und Erziehung in einem Haushalt – opieka i wychowanie w gospodarstwie domowym (w domu)

Lebt das Kind im beantragten Bezugszeitraum mit Ihnen in einem Haushalt betreut? – czy w okresie, w którym składamy wniosek o zasiłek żyje dziecko w naszym gospodarstwie domowym, pod naszą opieką

Unterbrechung – z przerwą od  do

Anzahl der Kinder im Haushalt: – ilość dzieci mieszkających w naszym gospodarstwie domowym, pod naszą opieką

6

Art der Betreuung – rodzaj opieki nad dziećmi

Nehmen Sie für Ihr Kind im beantragten Bezugszeitraum eine Tageseinrichtung oder Kindertagespflege in Anspruch (z. B. Krippe, Tagesmutter, Tagesvater)? – czy wasze dziecko w czasie, kiedy otrzymywać będzie zasiłek będzie chodziło do przedszkola, grupy przedszkolnej czy bedzie pod opieką opiekunki

nein, die Betreuung erfolgt durch – nie dzieckiem będzie się opiekować (tutaj wpisać Eltern – rodzice lub Großeltern – dziadkowie)

Bitte Bescheinigung der Einrichtung/Tagespflegeperson beifügen – jeżeli tak,to proszę dołączyć zaświadczenie od opiekunki lub przedszkola

Kinderbetreuung wird in Anspruch genommen, weil ein Härtefall (siehe Infoblatt, Nr. 3) vorliegt: – opieka nad dzieckiem jest potrzebna ze względu na ciężkie warunki

Wenn ja: Übersteigt die Betreuungszeit 20 Wochenstunden im Durchschnitt des Lebensmonats? – jeżeli tak, to czy czas opieki przekracza 20 gdzin w tygodniu

7

Erklärung zur Einkommensgrenze – deklaracja dochodów

Das im Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes zu versteuernde Einkommen hat laut Steuerbescheid (bitte beifügen) die Einkommensgrenze von 500.000 Euro bei Elternpaaren und von 250.000 Euro bei Alleinerziehenden: – w roku kalendarzowym poprzedzającym urodzenie dziecka potwierdzone wydrukiem z Finanzamt  (podatek dochodowy) granica 500 000 dla rodziny i 250 000 dla samotnie wychowujących

nicht überschritten – nie została  przekroczona   überschritten – została przekroczona

Sofern der Steuerbescheid noch nicht vorliegt: Das zu versteuernde Einkommen wird oben genannte Einkommensgrenze – jeżeli nie posiadacie dokumentó podatku dochodowego to czy ta suma zstanie przekroczona

sicher nicht überschreiten – na pewno nie zostanie przekroczona  voraussichtlich nicht überschreiten – najprawdopodobniej nie przekroczona   sicher überschreiten – na pewno zostanie przekroczona  möglicherweise überschreiten – możliwe, ze zostanie przekroczona

8

Staatsangehörigkeit / Wohnsitz / Beschäftigung – narodowość, zamieszkanie, zatrudnienie

Staatsangehörigkeit – obywatelstwo, narodowość  EU-/EWR-Staat/Schweiz – kraje Unii i Szwajcaria (tutaj wpisujemy polnisch)

Wohnsitz/ gewöhnlicher Aufenthalt – miejsce zamieszkania, stałego pobytu

Erwerbstätigkeit/ Beschäftigungsverhältnis  – zatrudniona, zatrudniony, stosunek  pracy

Elternzeit/ unbezahlte Freistellung – urlop rodzicielski, urlop bezpłatny

Anspruch auf Entgeltersatzleistungen – prawo do świadczeń kompensacyjnych dla rodziców

Besondere Beschäftigungsverhältnisse – specjane zatrudnienie

Beschäftigung bei einer Institution der EU bzw. einer zwischenstaatlichen Einrichtung zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej

Mitglied der NATO-Truppe oder des zivilen Gefolges – członek sił NATO, albo personelu cywilnego

Diplomatinnen bzw. Diplomaten, Missionare, konsularische Vertretung – dyplomaci, misjonarze, przedstawiciele konsulatów

9

Bankverbindung – konto bankowe

Genaue Bezeichnung des Geldinstituts – dokładna nazwa banku

Kontoinhaberin bzw. Kontoinhaber – nur wenn nicht antragsstellende Person – właściciel konta, jeżeli inny jak wnioskujący

 

 

 

 

 

 

 

W razie problemów z wypełnianiem wnisków chętnie pomożemy.

 

35 Replies to “Betreuungsgeld po polsku”

 1. Witam, czy mogłabym prosić o pomoc w wypełnieniu tego wniosku dla Berlina. Wnioski sa podobne lecz różnią sie co niektóre podpunkty.

 2. witam czy starajac sie o betreuunsgeld musze mieszkac z dzieckiem w Niemczech?? mój maz pracuje i mieszka w niemczech> ja natomiast dziecko wychowuje w polsce

 3. witam czy może mi ktoś pomóc z wypełnieniem ostatniej str to jest 10 punkt który u was nie jest przetłumaczony

 4. Witam chciałabym zapytać, czy Betreuungsgeld jest nadal aktualny? Czy nie jest wycofany? Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź Basia

 5. Rodzice, którzy zdecydują się pobierać Betreuungsgeld zrzekają się automatycznie prawa do miejsca w przedszkolu.czy to znaczy ze po ukonczeniu dziecka 36 miesiaca życia niemoge sie starac do KINDERGARTEN ?? I KIEDY składac ten wniosek mam na 21.04.2016 termin porodu i próbóje wypełnic wszystkie dokumenty wczesniej .dziekuje za podpowiedz.

 6. Czy po zakończeniu pobierania tego zasiłku w kwocie 150 euro miesięcznie, będzie można zarejestrowac sie w urzędzie pracy i odebrać zasiłek dla bezrobotnych. Wiem ze prawo do zasiłku maja osoby które np. w ciagu dwóch lat przepracowały rok czasu. Taki jest mój przypadek. Ale skoro rok czasu byłam na urlopie macierzyńskim i teraz chce skorzystać z urlopu wychowawczego ( 150 euro/miesiąc ), tak dlugo jak będzie to możliwe, to czy po tym okresie będę mogła skorzystać jeszcze z półrocznego zasilku dla bezrobotnych. Bardzo Pana proszę o pomoc i udzielenie mi odpowiedzi na powyższe pytanie.

 7. witam,na bayernie zasilek funkcjonuje,maz dostal formularz listownie z urzedu,prawie wypelniony,jednak mam pytanie,maz pracuje tam w niemczech,ja z dzieckiem mieszkamy w polsce-wiec odsylac ten wniosek czy lepiej sie wstrzymac??

   1. Mam pytanie chcialabym prosic o pomoc w wypelnieniu wniosku poniewaz moj troche sie rozni niz ten co jest tu na stornie.?

 8. Witam serdecznie , mam zapytanie , obecnie żonie kończy się elterngeld ma do stycznia 2017 , pobiera na naszą córkę, ja pracuje i mieszkam w DE na Baden-Wutenberg , i czy może mi Pan powiedzieć co dalej? Co po Elterngeld? czy jest jeszcze jakiś zasiłek? bo wyczytałem że już nie ma Betreuungsgeld. W poslce żona pracowała i miałą umowe do dnia porodu. przed ciążą pracowała w tym samym zakładzie pracy dwa lata . Ubezpieczenie obie moje gwiazdy mają przy mnie , znaczy zgłoszone i dopisane do mojego IKK , i właśnie szukam gdzieś pomocy co dalej?
  Z góry ślicznie dziękuje i pozdrawiam

 9. Mam pytanie jak jest w końcu z tym zasiłkiem funkcjonuje on czy nie mieszkam w rheiland pfalz i mój brat otrzymuje go na dwójkę dzieci żona pracuje on w domu z nimi siedzi… dodam że on nigdy nie pracował a wniosek chyba job center składal albo w arbeitamt to ja już z głupiałam czy on jest czy nie ma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.