Mutter/Vater & Kind-Kur czyli Sanatorium dla matki lub ojca z dzieckiem

Zasadniczo mogą wszystkie matki i ojcowie, którzy wychowują dzieci ubiegać się o Sanatorium dla matki lub ojca z dzieckiem pod warunkiem, że jest

  • potrzeba leczenia i lekarz wyda odpowiedni atest
  • dziecko nie może samo zostać w domu lub dłuższy czas przebywać bez rodzica, a także w przypadku potrzeby leczenia dziecka i odpowiedniego atestu wydanego przez lekarza.

Sanatorium nie jest urlopem za pieniądze z Kasy Chorych. Ma dopomóc w zebraniu sił i poprawieniu zdrowia, zrozumienia leczenia i terapii a także porad w dalszym leczeniu i życiu.

Kliniki z reguły przyjmują dzieci od paru miesięcy do 12 roku życia. Oczywiście są również wyjątki od tej reguły i trzeba informować się w danej Klinice. Dzieci upośledzone przyjmowane są bez granicy wiekowej.

Dzieci w wieku przedszkolnym mają zajęcia do południa w odpowiednich grupach wiekowych, natomiast dzieci szkolne w roku szkolnym zajęcia szkolne.

Jak otrzymać Sanatorium ?

Problemy ze zdrowiem

którz z nas tego nie zna, bóle głowy, wyczerpanie, zmęczenie, brak snu, bóle kręgosłupa …

Ogólne czynniki kontekstowe

jak na przykład rozstanie z partnerem, śmierć partnera, problemy finansowe i socjalne ograniczenie …

Specyficzne zaburzenia matek

jak na przykład przeciążenia, problemy wychowawcze, samotnie wychowujący lub brak pomocy przy wychowaniu dziecka …

Jeżeli odnajdujecie tutaj swoje problemy, to  to Sanatorium jest przeznaczone dla Was.

5 kroków do otrzymania Sanatorium.

1. Konsulatacja/Porada

Na samym początku należy udać się na konsulatcje do najbliższej organizacji społecznej (Caritas, Diakonie, AWO etc.) i tam poprosić o pomoc               przy złożeniu papierów na Sanatorium. Pod tym linkiem możecie znaleść odpowiednią organizację zajmującą sie pomocą przy składaniu                           wniosków w Waszej miejscowości lub okolicy http://www.muettergenesungswerk.de/beratungsstellensuche.html

2. Wizyta u lekarza

Podczas konsultacji otrzymacie odpowiednie atesty do wypisania, które musi wypełnić lekarz.

3. Wniosek

Najlepiej jest wypełnić wniosek razem z pracowniiem Organizacji Społecznej. Wniosek i odpowiednie atesty lekarskie składa do Kasy Chorych Organizacja Społeczna nie my sami.

4. Wybieramy Klinikę

Można już wcześniej zanim pójdziemy na poradę poszukać odpowiedniego miejsca i Kliniki gdzie chcielibyśmy pojechać ( przydatny może być ten link: http://www.muettergenesungswerk.de/cms/kliniksuche?filter=erweitert ) lub razem z doradcą wybrać odpowiednią Klinikę.

5. Rezerwacja terminu

Po otrzymaniu pisemnej zgody z Kasy Chorych poradnia rezerwuje nam termin w Klinice.

Kasa Chorych zwraca nam także pieniądze za przejazd.