30.000 młodych ludzi w Berlinie

Europejskie Spotkanie Taizé organizowane co roku w dniu 28 Grudnia 2011 do 1 Stycznia 2012 r. po raz pierwszy odbędzie się w Berlinie. 30.000 młodych ludzi z całej Europy i innych kontynentów przygotowuje sie razem do nowego etapu pielgrzymki zaufania przez ziemię. Po Brukseli, Poznaniu i Rotterdamie, 34-ta Europejskie Spotkanie  na zaproszenie katolickich i protestanckich kościołów i Senatu Berlina odbędzie sie w stolicy Niemiec.

Przez pięć dni będzie stolica Niemiec  symbolem zjednoczonej Europy. Brat Alois, przeor Taizé, wezwie w Berlinie, młodych ludzi, aby wrócili do źródeł wiary i pokonanali granice i podziały w Kościele i społeczeństwie.

Głównym punktem spotkania będzą stanowić trzy wspólne modlitwy w ciągu dnia: rano w 150  parafiach Berlina, popłudniu i wieczorem w salach modlitewnych. Każdego wieczoru brat Alois, podczas wspólnej modlitwy wygłosi kilka słów do obecnych.
W godzinach popołudniowych oferowane sa spotkania na różne tematy duchowe, społeczne, polityczne, ekonomiczne i artystyczne. Szczegółowy program spotkania w Berlinie i list, pisze brat Alois dla uczestników spotkania zostaną opublikowane w połowie grudnia.

W całej Europie młodzi ludzie przygotowują się przed pielgrzymką do Berlina. Rejestracja jest możliwa do końca listopada. Przez cały listopad bracia ze wspólnoty i młodzi wolontariusze będą uczestniczyć w drodze i wieczornych modlitwach w różnych miejscach.

Brat Roger, założyciel Wspólnoty z Taizé, organizował od ponad trzydziestu lat do życia  „pielgrzymki zaufania przez ziemię” i zachęcał młodych ludzi tam gdzie żyją, by nieśli pokój, zaufanie i pojednanie się.
18-ta Listopad 2011

Taizé Taizé F-71 250, Tel: +33 385 50 30 30

Taizé – Europejskie spotkanie młodych Brunnow Max-Straße 4, D-10369 Berlin, Tel: 030-609859505, 0152 225 556 67