Chciałbym poniżej przedstawić Checkliste, co można odliczyć od podatku 2015:

Przelicz ile dostaniesz zwrotu z podatku
img029aWpłaty

Potwierdzenie rocznych zarobków

Potwierdzenie ALG 1 czyli pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania tzw. Kurzarbeit czyli zasiłku w przerwie pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego Mutterschaftsgeld i zasiłku rodzinnego Elterngeld.

Emerytura

pobory z tzw. vermögenswirsame Leistungen np. Bausparvertrag

Dodatkowe wydatki

Risterrente i Rüruprente poświadczenia

Ubezpieczenia ( np. na życie, o odpowiedzialności cywilnej, auta, i wypadkowego )

Ubezpieczenia chorobowe ( taryfa podstawowa, zwrot wkładu )

Potwierdzenie darowizny

Koszta związane z pracą ( Werbungskosten )

Wkład na związek zawodowy, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie od wypadku

Koszta związane z aplikacją ( np. kopiowanie, koszta przejazdów, opłat pocztowych )

Przejazdy Mieszkanie – Praca ( odległość w km., ilość przejazdów , koszta wypadku )

Środki potrzebne do pracy ( Komputer, narzędzia, ubranie robocze, literatura fachowa )

Pokój do pracy

Opłaty związane z księgowym

Opaty związane z podwójną rezydencją ( czynsz, koszta dodatkowe, artykuły gospodarstwa domowego )

Koszta związane z dalszym kształceniem ( majster, kursy komputerowe, prawo jazdy na samochód ciężarowy )

SteuerGo.de

Nieruchomości

Koszta Umowy zakupu, koszta pośrednika i notariusza, podatek od nieruchomości

Specjane amortyzacje dla pomników lub renowacji

Dzieci

Do 14 roku życia koszta opieki ( opłaty za przedszkole, Au-Pair, żłobek, opiekunki dla dziecka )

Powyżej 18 roku życia ( koszta związane z kształceniem, umowy nauczycielskie, potwierdzenie pryjęcia na studia

Emerytura sieroca, potwierdzenie rocznych zarobków

Ubezpieczenia chorobowe

Obciążenia wyjątkowe

Lekarstwa, koszta związane z leczeniem u dentysty, okulary, pobyt w szpitalu, kurorcie, opłaty za naturopatę

koszta związane z rozwodem, pogrzebem

Dowód kalectwa

Alimenty na dzieci, zonę, rodziców, dziadków

Usługi związane z gospodarstwem domowym

Rachunki za usługi rzemieślnicze takie jak modernizacja, renowacja, reperatura ( reparatura ogrzewania, czyszczenie kominów, renowacja łazienki, opieka nad ogrodem )

Koszta dodatkowe zwązane z mieszkaniem ( właściciel i najemca )

Inne

Podatek z zeszłego roku